środa, 13 czerwca 2012

Lekcja 15

Dzisiaj przedstawię Ci rodzajnik po przeczeniu.

Otóż:

I. Rodzajnik nieokreślony un, une, des po przeczeniu
przybiera postać przyimka de.


J'ai un chien. (Mam psa)
Je n'ai pas de chien. (Nie mam psa)

Elle a une sœur. (Ona ma siostrę)
Elle n'a pas de sœur. (Ona nie ma siostry)

Il a des problèmes. (On ma problemy)
Il n'a pas de problèmes. (On nie ma problemów)

Il y a des livres sur la table. (Na stole są książki).
Il n'y a pas de livres sur la table. (Na stole nie ma książek).


II. Rodzajnik nieokreślony un, une, des przed rzeczownikiem
zaczynającym się od samogłoski lub "h niemego" po przeczeniu
przybiera postać d'.


Ils ont un enfant. (Mają dziecko).
Ils n'ont pas d'enfant. (Nie mają dziecka).
Ils ont une auto. (Oni mają samochód).
Ils n'ont pas d'auto. (Nie mają samochodu).
J'ai des amis à Paris. (Mam przyjaciół w Paryżu).
Je n'ai pas d'amis à Paris. (Nie mam przyjaciół w Paryżu).
Ils ont des enfants. (Oni mają dzieci).
Ils n'ont pas d'enfants. (Oni nie mają dzieci).

Uwaga:

Reguła ta nie dotyczy rodzajników nieokreślonych występujących po
czasowniku être (być).

C'est une ville. (To jest miasto)
Ce n'est pas une ville. (To nie jest miasto)
C'est un problème. (To jest problem).
Ce n'est pas un problème. (To nie jest problem).
Ce sont des enfants bien éduqués. (To są dzieci dobrze wychowane).
Ce ne sont pas des enfants bien éduqués. (To nie są dzieci dobrze wychowane)


III. Rodzajnik określony le, la, l',les po przeczeniu nie ulega zmianie.

J'aime le café. (Lubię kawę).
Je n'aime pas le café. (Nie lubię kawy).
J'étudie la philosophie. (Studiuję filozofię).
Je n'étudie pas la philosophie. (Nie studiuję filozofii).
J'adore l'été. (Uwielbiam lato)
Je n'aime pas l'été. (Nie lubię lata).
J'observe les oiseaux. (Obserwuję ptaki).
Je n'observe pas les oiseaux. (Nie obserwuję ptaków).


Ćwiczenia:

1. Wstaw odpowiedni rodzajnik nieokreślony un, une, des lub przyimek de

1. Sur la table il y a ... livres et ... cahiers.
2. Je n'ai pas ... stylo.
3. Vous avez ... livres?
4. Ce ne sont pas ... tomates.
5. Il a ... frère et ... sœur.
6. Elle n'a pas ... frère.
7. Ce n'est pas ... problème.
8. Il n'y a pas ... café.
9. Ils ont ... enfant.
10. Nous n'avons pas ... voiture.
11. Ce n'est pas ... ami.
12. Piotr n'a pas ... temps.
13. Nous avons ... maison.
14. Ce sont ... fleurs.


2. Odpowiedz na pytania wg wzoru.

Tu as des lunettes?
Non, je n'ai pas de lunettes.

1. Vous aimez le café? Non, ...
2. Il y a des photos dans ton album? Non, ...
3. Vous avez une voiture? Non, ...
4. Ils ont des enfants? Non, ...
5. Tu aime les glaces? Non, ...
6. Ils ont un chien? Non, ...
7. Elle a un appartement? Non, ...
8. Tu as un stylo? Non, ...
9. Vous avez des tomates? Non, ...
10. Ce sont les livres de français? Non, ...
11. C'est un problème pour toi? Non, ...
12. Il observe les oiseaux? Non, ...


3. Przetłumacz podane zdania na język polski:

1. Ce n'est pas un problème.
2. J'ai un stylo mais je n'ai pas de cahier.
3. Elle n'a pas de voiture.
4. Ils n'ont pas de maison.
5. Il a une voiture? Non, il n'a pas de voiture?
6. Nous n'aimons pas les tomates.
7. Il n'y a pas de livre dans mon sac.
8. Elle n'a pas de temps.
9. Ils aiment les gâteaux.
10. Vous n'aimez pas le vin.
11. Pierre n'a pas de sac.
12. J'aime le café.


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski:

1. Nie lubię kawy.
2. To nie jest miasto
3. Oni nie mają dzieci.
4. Anna nie ma samochodu.
5. Nie mamy czasu.
6. Nie mam przyjaciół w Paryżu.
7. Dzieci lubią lody.
8. Nie mamy domu w Paryżu.
9. Pierre ma przyjaciół w Polsce.
10. Na stole nie ma książek.
11. On nie ma długopisu.
12. Nie lubimy wina.

Pozdrawiam, ♥

niedziela, 10 czerwca 2012

Lekcja 14

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła czasowników:
J'aime / je n'aime pas (Lubię / nie lubię)

I. aimer (lubić, kochać)

j'aime
tu aimes
il aime
elle aime

nous aimons
vous aimez
ils aiment
elles aiment


II. aimer + czasownik w bezokoliczniku

J'aime jouer aux échecs. (Lubię grać w szachy)
Je n'aime pas jouer aux cartes. (Nie lubię grać w karty)
Pierre aime lire (Piotr lubi czytać)
Anne aime jouer de la guitare. (Anna lubi grać na gitarze)
Nous aimons jouer aux dames. (Lubimy grać w warcaby)
Vous n'aimez pas travailler. (Nie lubicie pracować)


jouer à... (grać w...)
au baseball
au basket
au football
au golf
au tennis
au volleyball
aux cartes (w karty)
aux dames (w warcaby)
aux échecs (w szachy)

jouer de... (grać na)
jouer d'un instrument (grać na instrumencie)
du piano (na pianinie)
de la guitare (na gitarze)
du violon (na skrzypcach)
de la batterie (na perkusji)

jouer à l'ordinateur (grać na komputerze)
lire (czytać)
nager (pływać)
aller au cinéma (chodzić do kina)
regarder les films (oglądać filmy)
écouter de la musique (słuchać muzyki)


III. aimer + rzeczownik

J'aime l'école. (Lubię szkołę)
Nous aimons les livres. (Lubimy książki)
Je n'aime pas les araignées. (Nie lubię pająków)
Elle aime la danse. (Ona lubi taniec)
Ils n'aiment pas la danse. (Oni nie lubią tańca)

Uwaga:

Po czasownikach typu aimer (kochać, lubić), adorer (uwielbiać),
détester (nienawidzić), préférer (woleć) zawsze używamy rodzajników
określonych przed rzeczownikami.

Przykłady:

J'adore les glaces. (Uwielbiam lody)
Ils adorent la campagne. (Uwielbiają wieś)
Je préfère la musique classique. (Wolę muzykę klasyczną)
Je déteste le rap. (Nienawidzę rapu)
J'aime les fleurs. (Lubię kwiaty)
Vous préférez les fleurs (Wolicie kwiaty)
Elle préfère la musique classique. (Ona woli muzykę klasyczną)


Ćwiczenia:

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika aimer

1. Elles ..... le français.
2. J'..... aller au cinéma.
3. Mon frère..... les glaces au chocolat. Moi, j'.....les glaces au citron.
4. Ils .....la danse?
5. Non, ils n'..... pas la danse.
6. Qui ..... le chocolat?
7. Pierre ..... la musique classique.
8. Tu ..... aller au cinéma?
9. Elle n'.....pas jouer au tennis.
10. Anne et Claire ..... le café.
11. Ils n'..... pas les animaux.
12. Vous ..... le sport?


2. Przetłumacz podane zdania na język polski, następnie
napisz je w formie przeczącej według wzoru:

J'aime jouer aux échecs
Je n'aime pas jouer aux échecs

1. J'aime travailler.
2. Tu aimes faire du sport.
3. Nous aimons jouer au tennis.
4. J'aime le café.
5. Elle aime jouer aux cartes.
6. J'aime la mer.
7. Vous aimez le chocolat.
8. Ils aiment aller au cinéma.
9. Nous aimons jouer du violon.
10. Tu aimes regarder les films.
11. Vous aimez les glaces.
12. Il aime voyager.


3. Wstaw odpowiedni rodzajnik określony le, la, l', les

1. J'aime ... café. Mon ami préfère ... thé.
2. Vous aimez ... chocolat?
3. Non, nous préférons ... fruits.
4. Tu aimes ... musique?
5. Oui, j'adore ... rock.
6. Tu aimes ... opéra?
7. Tu aimes ... rap aussi?
8. Non, je déteste ... rap.
9. Il aime ... animaux?
10. Non, il n'aime pas ... animaux.
11. Elle aime ... musique classique?
12. Nous n'aimons pas ... café.


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. Nie lubię kawy.
2. Moja mama lubi kwiaty.
3. Uwielbiamy muzykę klasyczną.
4. Mój brat gra na skrzypcach.
5. Piotr nie lubi zwierząt.
6. Uwielbiam lody czekoladowe.
7. Anna lubi grać na gitarze.
8. Lubisz rap?
9. Lubimy grać w szachy.
10. Oni grają na gitarze i na perkusji.
11. Nie lubię grać w karty.
12. Wolę kino.

piątek, 8 czerwca 2012

Ogłoszenie!!!!

Słuchajcie kochani.
Bo ja już sama nie wiem, czy ktoś w końcu czyta tego bloga, czy nie.
No i z tym nie ma pojęcia, czy dalej pisać kolejne posty ( bo to jest serio męczące pisać, jak ktos ma się nauczyć, :-)), czy po prostu zamknąć tego bloga........


Jesli nie chcecie, bym go zamykała, to napiszcie mi w komentarzu tutaj, że go czytacie, i nie chcecia.
Jeśli nikt nie napisze czegoś takiego do rozpoczęcia wakacja, no bardzo mi przykro,ale dla nikogo nie będe pisać :'(

Lekcja 13

Dzisiaj poznasz zaimek przymiotny dzierżawczy (adjectif possessif).

Zaimek przymiotny określa rzeczownik i zmienia swoją formę w zależności od
liczby rzeczy posiadanych jak również w zależności od liczby właścicieli.

Aby wybrać odpowiedni zaimek przymiotny, bierzemy pod uwagę nie tylko
osobę lub rzecz przynależącą do kogoś, właściciela.


I. Jeden właściciel i jedna rzecz posiadana (lub osoba przynależąca) rodzaju męskiego:

mon mon père (mój ojciec)
ton ton stylo twój długopis, ton projet (twój projekt)
son son crayon (jego (jej) ołówek), son métier (jego (jej) zawód)


2. Jeden właściciel i jedna rzecz posiadana (lub osoba przynależąca) rodzaju żeńskiego:

ma ma mère (moja matka), ma bibliothèque (moja biblioteka)
ta ta mère (twoja matka), ta fille (twoja córka)
sa sa mère (jego, jej matka), sa sœur (jego (jej) siostra)

Uwaga:
W przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego zaczynających się od samogłoski lub
h niemego zaimek przymiotny ma formę mon, ton, sonjak w przypadku
rzeczowników rodzaju męskiego.

mon amie (moja przyjaciółka)
ton amie (twoja przyjaciółka)
son amie (jego (jej) przyjaciółka)


3. Jeden właściciel dwie lub więcej rzeczy posiadanych (lub osób przynależących):

mes mes livres (moje książki), mes frères (moi bracia)
tes tes sœurs (twoje siostry), tes parents (twoi rodzice)
ses ses parents (jego (jej) rodzice), ses enfants (jego (jej) dzieci)


4. Dwóch lub więcej właścicieli i jedna rzecz posiadana (lub osoba przynależąca):

notre notre enfant (nasze dziecko), notre mère (nasza matka)
votre votre grand-père (wasz dziadek), votre fille (wasza córka)
leur leur oncle (ich wujek), leur enfant (ich dziecko)


5.Dwóch lub więcej właścicieli i dwie lub więcej rzeczy posiadanych (lub osób przynależących):

nos nos amis (nasi przyjaciele), nos enfants (nasze dzieci)
vos vos voisins (wasi sąsiedzi), vos parents (wasi rodzice)
leurs leurs enfants (ich dzieci), leurs cousines (ich kuzynki)


Rodzina:

des grands-parents (dziadkowie)
une grand-mère (babcia)
un grand-père (dziadek)
une petite-fille (wnuczka)
un petit-fils (wnuk)
des petits-enfants (wnuki)
des parents (rodzice)
une mère/une maman (matka/ mama)
un père/un papa (ojciec/ tata)
des enfants (dzieci)
une sœur (siostra)
un frère (brat)
une fille (córka)
un fils (syn)
une tante (ciocia)
un oncle (wujek)
un cousin (kuzyn)
une cousine (kuzynka)
une femme (żona)
un mari (mąż)
une belle-mère (teściowa)
un beau-père (teść)
une belle-fille (synowa)
un beau-fils (zięć)


Ćwiczenia:

1. Wstaw odpowiedni zaimek przymiotny
mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, nos, vos, leurs

1. ... frère a 26 ans, il s'appelle Piotr, il habite à Varsovie.
2. ... femme s'appelle Anna, elle a 25 ans.
3. Anna est donc ... belle-sœur.
4. Le fils de mon frère est ... neveu. Il s'appelle Nicolas.
5. La fille de ... frère est ... nièce. Elle s'appelle Isabelle.
6. Je suis ... tante.
7. C'est ton sac? Non, ce n'est pas ... sac.
8. Je vais au parc avec ... enfants.
9. Moi je vais au supermarché et ... mari va au travail.
10. ... voisins sont sympathiques?
11. C'est la maison de vos amis? Oui, c'est ... maison.
12. C'est la voiture de ta sœur? Oui, c'est ... voiture.
13. ... ami s'appelle Pierre.
14. Quelle est ... adresse?


2. Przetłumacz podane zdania na język polski

1. Ma sœur a 12 ans.
2. C'est votre sac?
3. Nos voisins sont très sympathiques.
4. Leurs enfants jouent au ballon.
5. C'est ton frère?
6. C'est mon travail.
7. C'est leur fille.
8. Ton oncle habite en France?
9. Mon ami habite au centre de Paris.
10. Vos parents mangent avec vous?
11. Mes frères vont en Espagne.
12. Ta robe est très jolie.


3. Przetłumacz podane zdania na język francuski

1. Oto moja rodzina.
2. Mój dziadek ma 76 lat.
3. Moja kuzynka jedzie do Francji.
4. Moje siostry chodzą do szkoły.
5. Moi sąsiedzi są bardzo mili.
6. To twój długopis?
7. Nasze dzieci idą do kina.
8. Gdzie jest wasz samochód?
9. Czy to ich dom?
10. Jej mieszkanie jest bardzo małe.
11. Nasza córka ma 8 lat.
12. Ile lat ma wasz syn?

Pozdrawiam,


---------------------------------------------------------
Jednak jest coś.
Mam prośbę.
Możecie choć trochę tu napisac (choć trochę), że po prostu, to czytacie.
Bo nie wiem już, czy serio mam dodawac kolejne posty, (bo to naprawde bardzo męczące), czy nic już nie pisać, i zamknąć bloga...
 

środa, 6 czerwca 2012

Lekcja 12

Dzisiaj poznasz:
- środki transportu,
- odmianę czasownika aller (iść, jechać)
- formy ściągnięte rodzajnika


I. Comment vas-tu ă l'école?

Je vais ă l'école en autobus. (Jadę do szkoły autobusem)

ă pied (pieszo)
ă vélo (na rowerze)
en avion (samolotem)
en autobus (autobusem)
en métro (metrem)
en taxi (taksówką)
en train (pociągiem)
en voiture (samochodem)
en bateau (statkiem)


II. Odmiana czasownika aller

aller (iść, jechać)

je vais
tu vas
il va
elle va

nous allons
vous allez
ils vont
elles vont


III. Oű est-ce que tu vas? (Gdzie idziesz/ jedziesz?)

Je vais ă la banque. (Idę do banku)
Je vais ă l'aéroport. (Jadę na lotnisko)
Je vais au café. (Idę do kawiarni)

Formy rodzajnika ściągniętego (contractées)

Rodzajniki le oraz les ulegają ściągnięciu,gdy określone
rzeczowniki były poprzedzone przyimkami ă, tak jak w przypadku
czasownika aller ă

ă + le = au     ład: Je vais aucinéma. (Idę do kina)
ă + les = aux   ład: Je vais auxÉtats Unis. (Jadę do Stanów Zjednoczonych)

Rodzajnik określony la oraz l' ulega ściągnięciu:
Je vais ă lagare. (Idę na dworzec)
Nous allons ă l'hôtel.(Idziemy do hotelu)

Je vais ă.... (Idę/ jadę do...)

l'aéroport (lotnisko)
la banque (bank)
la bibliothěque (biblioteka)
le café (kawiarnia)
le centre commercial (centrum handlowe)
le cinéma (kino)
l'école (szkoła)
l'église (kościół)
la gare (dworzec)
l'hôpital (szpital)
l'hôtel (hotel)
le magasin (sklep)
le marché (targ)
le musée (muzeum)
le parc (park)
la poste (poczta)
le restaurant (restauracja)
le stade (stadion)
le supermarché (supermarket)
le tabac
le théâtre (teatr)
l'arrët d'autobus (przystanek autobusowy)
la boulangerie (piekarnia)
le commissariat de police (komisariat policji)
l'école (szkoła)
le lycée (liceum)
la mairie (merostwo)
la pharmacie (apteka)
la station de métro (stacja metra)
l'université (uniwersytet)


IV. Oű  tu vas en vacances? (Gdzie jedziesz na wakacje?)

-Oű  tu vas en vacances? (Gdzie jedziesz na wakacje?)
-Je vais ă la mer. (Jadę nad morze)

Je vais... (Jadę)

ă la plage (na plażę)
ă la campagne (na wieś)
ă la montagne (w góry)


Ćwiczenia:

1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika aller

1. Je ..... au cinéma avec Anne.
2. Vous ..... en France en voiture?
3. Pierre ..... ă l'école en bus.
4. Nous ..... au restaurant samedi.
5. Comment tu ..... ? Trěs bien, merci.
6. Ils .....  ă la piscine avec nous?
7. Pierre et Paul ...... au théâtre.
8. Anne et Émilie ........au café.
9. Qui .......  ă la bibliothěque avec moi?
10. Claire .........  ă l'université.


2. Przetłumacz zdania na język francuski.

1. Gdzie jedziesz na wakacje?
2. Jadę nad morze. A ty?
3. Ja jadę w góry.
4. Anna jedzie do szkoły autobusem.
5. Dzisiaj idziemy do teatru.
6. Idziecie z nami do kina?
7. Gdzie idziesz? Idę do teatru.
8. Piotr i Anna idą do restauracji.
9. Idę do biblioteki.
10. Idziecie do supermarketu?


3. Wstaw odpowiednią formę rodzajnika ściągniętego.

1. Nous allons ...... bibliothěque.
2. Vous allez ....... cinéma avec nous?
3. Ils vont............. piscine.
4. Anne va ...... théâtre.
5. Pierre va ....... opéra.
6. Je vais ..... gare.
7. Tu vas ..... pharmacie?
8. Il va ...... supermarché.
9. Nous allons ......... États Unis.
10. Ils vont ....... Paris.
11. Elle va ...... stade aujourd'hui?


4. Przetłumacz na język polski.

1. Oű est-ce que tu vas?
2. Je vais ă lagare.
3. Nous allons ă l'école en métro.
4. Vous allez au cinéma avec nous? Non, nous allons au théâtre.
5. Ils vont ă la ?
6. Pierre va ă la .
7. Vous allez ă la mer ou  ă la montagne?
8. Tu vas ă la poste?
9. Elle va  ă la boulangerie.
10. Nous allons au parc.

Pozdrawiam,

niedziela, 3 czerwca 2012

Lekcja 11

Dzięki dzisiejszej lekcji poznasz słowa związane z mieszkaniem,
pomieszczeniami i meblami.
Przedstawię Ci także:
- zwrot " il y a "
- zwroty typu: obok, za, pod, nad... itp.


Mieszkanie (L'appartement)

L'entrée (wejście, hol)
Le couloir (korytarz)
La salle de bains (łazienka)
La cuisine (kuchnia)
La chambre (pokój)
Le salon (salon)
Les toilettes (toalety)


- Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? (Co znajduje się w twoim pokoju?)
- Dans ma chambre, il y a....(W moim pokoju jest/ znajduje się)

des meubles (meble)

un lit (łóżko)
un bureau (biurko)
un fauteuil (fotel)
une table (stół)
une chaise (kszesło)
une armoire (szafa)
une télévision (telewizor)
un tableau (obraz)
un tapis (dywan)
une commode (komoda)
une lampe (lampa)
une lampe de chevet (lampka nocna)
des rideaux (zasłony)


I. il y a

Jeżeli zdanie rozpoczyna się od podmiotu, stosujemy czasownik etre,
jeżeli natomiast zdanie rozpoczyna się od okolicznika miejsca,
stosujemy konstrukcję il y a.

Il y a może również rozpoczynać zdanie.

Po zwrocie il y a stosujemy rodzajnik nieokreślony.

- Qu’est-ce qu’il y a sur la table?
(Co znajduje się na stole?)
- Sur la table il y a un livre.
(Na stole jest książka)

- Où est le stylo?
(Gdzie jest długopis?)
- Le stylo est sur la table.
(Długopis jest na stole)


II. La chambre (Pokój)


L’armoire est contre le mur, à droite de la porte.
(Szafa jest przy ścianie, na prawo od drzwi)

La lampe de chevet est sur la table de nuit.
(Lampka nocna jest na stoliku nocnym)

À côté de la lampe il y a un livre.
(Obok lampy jest książka)

Derrière le livre il y a un stylo.
(Za książką jest długopis)

Sous le lit, sur le sol, il y a un tapis.
(Pod łóżkiem, na podłodze, jest dywan)

contre (przy)
Contre le mur (przy ścianie)
sur (na)
sur les étagères (na półkach)
sous (pod)
sous la table (pod stołem)
dans (w)
dans le sac (w torbie)

derrière (za)
derrière la maison (za domem)
devant (przed)
devant la maison (przed domem)
entre (między)
entre les fauteuils (między fotelami)


Ćwiczenia:

1. Dokończ podane zdania.

a) Dokończ zdanie wymieniając meble w twoim pokoju.

- Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre?
- Dans ma chambre, il y a....

b) Dokończ zdanie wymieniając przedmioty znajdujące się na twoim biurku

- Qu'est-ce qu'il y a sur ton bureau?
- Sur mon bureau il y a ….


2. Przetłumacz podane zdania na język polski.

1. Le livre est sur la table.
2. La table est près de la fenêtre.
3. À côté de la table il y a un lit.
4. Sur le lit il y a un livre.
5. La valise est sous le lit.
6. Dans la valise il y a des livres.
7. Les livres sont aussi sur les étagères.
8. Les étagères sont dans le salon.
9. Dans le salon il y a un tapis.
10. La commode est près de la fenêtre.


3. Przetłumacz podane zdania na język francuski

1. W pokoju jest szafa, stolik i łóżko.
2. Szafa jest przy drzwiach.
3. Lampka nocna jest na stoliku.
4. Obok lampy jest zeszyt.
5. Pod łóżkiem jest długopis.
6. Długopis jest na dywanie.
7. W kuchni jest stół i krzesła.
8. Na ścianie jest obraz.
9. W salonie jest fotel.

piątek, 1 czerwca 2012

lekcja 10

Dzisiaj pytamy o wiek (ile masz lat), odpowiadamy.
Poznajemy odmianę czasownika avoir (mieć).
Odpowiadamy na pytanie: Czy masz jakieś zwierzę domowe?
Poznajemy nazwy zwierząt.

I. Quel âge as-tu? (Ile masz lat?)

- Quel âge as-tu?
(Ile masz lat?)

- J'ai vingt-cinq ans.
(Mam dwadzieścia pięć lat)

Pierre a neuf ans.
(Pierre ma dziewięć lat)

Marie a dix-huit ans.
(Maria ma osiemnaście lat)

Mon frère a vingt-deux ans.
(Mój brat ma dwadzieścia dwa lata)


II. Czasownik avoir (mieć)

avoir (mieć)

j'ai (ja mam)
tu as (ty masz)
il a (on ma)
elle a (ona ma)

nous avons (my mamy)
vous avez (wy macie)
ils ont (on mają)
elles ont (one mają)


III. As-tu des animaux domestiques?

- As-tu des animaux domestiques?
(Czy masz zwierzęta domowe?)

- Oui, j’ai un chien.
(Tak, mam psa)

- Tu as un chat?

- Non, je n’ai pas de chat.


un animal (zwierzę)
des animaux (zwierzęta)

un chien (pies)
un chat (kot)
un lapin (królik)
un oiseau (ptak)
un hamster (chomik)
un cochon d’inde (świnka morska)
un poisson rouge (czerwona rybka)
une souris (mysz)
un perroquet (papuga)
une tortue (żółw)


Ćwiczenia:

1. Dokończ podane zdania według wzoru:

Tu as un chien? Non, je n'ai pas de chien.

1. Tu as un poisson rouge ? Non,............
2. Elles ont une souris ? Non,............
3. Vous avez un livre? Non,..........
4. Il a un chat? Non, ................
5. Vous avez un lapin ? Non,............
6. Elle a un cochon d’inde ? Non,............
7. Tu as un perroquet ? Non,............
8. Ils ont une tortue ? Non,............


2. Wstaw odpowiednią formę czasownika avoir

1. Quel âge ...-tu? J'..... vingt ans.
2. Nous ....... un chien.
3. Pierre .... 30 ans.
4. Vous ........ un chat?
5. Marie ... 14 ans.
6. Ils ......... des lapins.
7. J'...... 10 ans.
8. Il ...un chien et un chat.


3. Przetłumacz podane zdania na język polski.

1. As-tu des animaux domestiques? Oui, j'ai un lapin.
2. Pierre n'a pas de chien. Il a deux chats.
3. Nous avons un poissons rouge.
4. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans.
5. Tu as un cochon d'inde? Non, j'ai un hamster.
6. Vous avez un chat? Non, nous n'avons pas de chat.
7. Pierre a vingt ans.


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. Ile masz lat? Mam dwadzieścia dwa lata.
2. Masz psa? Nie, nie mam psa. Mam czerwoną rybkę.
3. Masz jakieś zwierzątko domowe?
4. Mamy dwa psy i kota
5. Anna ma trzydzieści lat.
6. Piotr ma świnkę morską i chomika.