piątek, 1 czerwca 2012

lekcja 10

Dzisiaj pytamy o wiek (ile masz lat), odpowiadamy.
Poznajemy odmianę czasownika avoir (mieć).
Odpowiadamy na pytanie: Czy masz jakieś zwierzę domowe?
Poznajemy nazwy zwierząt.

I. Quel âge as-tu? (Ile masz lat?)

- Quel âge as-tu?
(Ile masz lat?)

- J'ai vingt-cinq ans.
(Mam dwadzieścia pięć lat)

Pierre a neuf ans.
(Pierre ma dziewięć lat)

Marie a dix-huit ans.
(Maria ma osiemnaście lat)

Mon frère a vingt-deux ans.
(Mój brat ma dwadzieścia dwa lata)


II. Czasownik avoir (mieć)

avoir (mieć)

j'ai (ja mam)
tu as (ty masz)
il a (on ma)
elle a (ona ma)

nous avons (my mamy)
vous avez (wy macie)
ils ont (on mają)
elles ont (one mają)


III. As-tu des animaux domestiques?

- As-tu des animaux domestiques?
(Czy masz zwierzęta domowe?)

- Oui, j’ai un chien.
(Tak, mam psa)

- Tu as un chat?

- Non, je n’ai pas de chat.


un animal (zwierzę)
des animaux (zwierzęta)

un chien (pies)
un chat (kot)
un lapin (królik)
un oiseau (ptak)
un hamster (chomik)
un cochon d’inde (świnka morska)
un poisson rouge (czerwona rybka)
une souris (mysz)
un perroquet (papuga)
une tortue (żółw)


Ćwiczenia:

1. Dokończ podane zdania według wzoru:

Tu as un chien? Non, je n'ai pas de chien.

1. Tu as un poisson rouge ? Non,............
2. Elles ont une souris ? Non,............
3. Vous avez un livre? Non,..........
4. Il a un chat? Non, ................
5. Vous avez un lapin ? Non,............
6. Elle a un cochon d’inde ? Non,............
7. Tu as un perroquet ? Non,............
8. Ils ont une tortue ? Non,............


2. Wstaw odpowiednią formę czasownika avoir

1. Quel âge ...-tu? J'..... vingt ans.
2. Nous ....... un chien.
3. Pierre .... 30 ans.
4. Vous ........ un chat?
5. Marie ... 14 ans.
6. Ils ......... des lapins.
7. J'...... 10 ans.
8. Il ...un chien et un chat.


3. Przetłumacz podane zdania na język polski.

1. As-tu des animaux domestiques? Oui, j'ai un lapin.
2. Pierre n'a pas de chien. Il a deux chats.
3. Nous avons un poissons rouge.
4. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans.
5. Tu as un cochon d'inde? Non, j'ai un hamster.
6. Vous avez un chat? Non, nous n'avons pas de chat.
7. Pierre a vingt ans.


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. Ile masz lat? Mam dwadzieścia dwa lata.
2. Masz psa? Nie, nie mam psa. Mam czerwoną rybkę.
3. Masz jakieś zwierzątko domowe?
4. Mamy dwa psy i kota
5. Anna ma trzydzieści lat.
6. Piotr ma świnkę morską i chomika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz