środa, 13 czerwca 2012

Lekcja 15

Dzisiaj przedstawię Ci rodzajnik po przeczeniu.

Otóż:

I. Rodzajnik nieokreślony un, une, des po przeczeniu
przybiera postać przyimka de.


J'ai un chien. (Mam psa)
Je n'ai pas de chien. (Nie mam psa)

Elle a une sœur. (Ona ma siostrę)
Elle n'a pas de sœur. (Ona nie ma siostry)

Il a des problèmes. (On ma problemy)
Il n'a pas de problèmes. (On nie ma problemów)

Il y a des livres sur la table. (Na stole są książki).
Il n'y a pas de livres sur la table. (Na stole nie ma książek).


II. Rodzajnik nieokreślony un, une, des przed rzeczownikiem
zaczynającym się od samogłoski lub "h niemego" po przeczeniu
przybiera postać d'.


Ils ont un enfant. (Mają dziecko).
Ils n'ont pas d'enfant. (Nie mają dziecka).
Ils ont une auto. (Oni mają samochód).
Ils n'ont pas d'auto. (Nie mają samochodu).
J'ai des amis à Paris. (Mam przyjaciół w Paryżu).
Je n'ai pas d'amis à Paris. (Nie mam przyjaciół w Paryżu).
Ils ont des enfants. (Oni mają dzieci).
Ils n'ont pas d'enfants. (Oni nie mają dzieci).

Uwaga:

Reguła ta nie dotyczy rodzajników nieokreślonych występujących po
czasowniku être (być).

C'est une ville. (To jest miasto)
Ce n'est pas une ville. (To nie jest miasto)
C'est un problème. (To jest problem).
Ce n'est pas un problème. (To nie jest problem).
Ce sont des enfants bien éduqués. (To są dzieci dobrze wychowane).
Ce ne sont pas des enfants bien éduqués. (To nie są dzieci dobrze wychowane)


III. Rodzajnik określony le, la, l',les po przeczeniu nie ulega zmianie.

J'aime le café. (Lubię kawę).
Je n'aime pas le café. (Nie lubię kawy).
J'étudie la philosophie. (Studiuję filozofię).
Je n'étudie pas la philosophie. (Nie studiuję filozofii).
J'adore l'été. (Uwielbiam lato)
Je n'aime pas l'été. (Nie lubię lata).
J'observe les oiseaux. (Obserwuję ptaki).
Je n'observe pas les oiseaux. (Nie obserwuję ptaków).


Ćwiczenia:

1. Wstaw odpowiedni rodzajnik nieokreślony un, une, des lub przyimek de

1. Sur la table il y a ... livres et ... cahiers.
2. Je n'ai pas ... stylo.
3. Vous avez ... livres?
4. Ce ne sont pas ... tomates.
5. Il a ... frère et ... sœur.
6. Elle n'a pas ... frère.
7. Ce n'est pas ... problème.
8. Il n'y a pas ... café.
9. Ils ont ... enfant.
10. Nous n'avons pas ... voiture.
11. Ce n'est pas ... ami.
12. Piotr n'a pas ... temps.
13. Nous avons ... maison.
14. Ce sont ... fleurs.


2. Odpowiedz na pytania wg wzoru.

Tu as des lunettes?
Non, je n'ai pas de lunettes.

1. Vous aimez le café? Non, ...
2. Il y a des photos dans ton album? Non, ...
3. Vous avez une voiture? Non, ...
4. Ils ont des enfants? Non, ...
5. Tu aime les glaces? Non, ...
6. Ils ont un chien? Non, ...
7. Elle a un appartement? Non, ...
8. Tu as un stylo? Non, ...
9. Vous avez des tomates? Non, ...
10. Ce sont les livres de français? Non, ...
11. C'est un problème pour toi? Non, ...
12. Il observe les oiseaux? Non, ...


3. Przetłumacz podane zdania na język polski:

1. Ce n'est pas un problème.
2. J'ai un stylo mais je n'ai pas de cahier.
3. Elle n'a pas de voiture.
4. Ils n'ont pas de maison.
5. Il a une voiture? Non, il n'a pas de voiture?
6. Nous n'aimons pas les tomates.
7. Il n'y a pas de livre dans mon sac.
8. Elle n'a pas de temps.
9. Ils aiment les gâteaux.
10. Vous n'aimez pas le vin.
11. Pierre n'a pas de sac.
12. J'aime le café.


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski:

1. Nie lubię kawy.
2. To nie jest miasto
3. Oni nie mają dzieci.
4. Anna nie ma samochodu.
5. Nie mamy czasu.
6. Nie mam przyjaciół w Paryżu.
7. Dzieci lubią lody.
8. Nie mamy domu w Paryżu.
9. Pierre ma przyjaciół w Polsce.
10. Na stole nie ma książek.
11. On nie ma długopisu.
12. Nie lubimy wina.

Pozdrawiam, ♥

2 komentarze:

  1. Dziękuję za wytłumaczenie i ćwiczenia, bardzo przydatne :-)
    Pozdrawiam! :*

    OdpowiedzUsuń
  2. Bardzo ciekawy temat bloga :) ja mam nieco inny ;p http://blogmrslife.blogspot.com/
    wow na pewno jeszcze nie raz przyjde na tego bloga :D

    OdpowiedzUsuń