niedziela, 10 czerwca 2012

Lekcja 14

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła czasowników:
J'aime / je n'aime pas (Lubię / nie lubię)

I. aimer (lubić, kochać)

j'aime
tu aimes
il aime
elle aime

nous aimons
vous aimez
ils aiment
elles aiment


II. aimer + czasownik w bezokoliczniku

J'aime jouer aux échecs. (Lubię grać w szachy)
Je n'aime pas jouer aux cartes. (Nie lubię grać w karty)
Pierre aime lire (Piotr lubi czytać)
Anne aime jouer de la guitare. (Anna lubi grać na gitarze)
Nous aimons jouer aux dames. (Lubimy grać w warcaby)
Vous n'aimez pas travailler. (Nie lubicie pracować)


jouer à... (grać w...)
au baseball
au basket
au football
au golf
au tennis
au volleyball
aux cartes (w karty)
aux dames (w warcaby)
aux échecs (w szachy)

jouer de... (grać na)
jouer d'un instrument (grać na instrumencie)
du piano (na pianinie)
de la guitare (na gitarze)
du violon (na skrzypcach)
de la batterie (na perkusji)

jouer à l'ordinateur (grać na komputerze)
lire (czytać)
nager (pływać)
aller au cinéma (chodzić do kina)
regarder les films (oglądać filmy)
écouter de la musique (słuchać muzyki)


III. aimer + rzeczownik

J'aime l'école. (Lubię szkołę)
Nous aimons les livres. (Lubimy książki)
Je n'aime pas les araignées. (Nie lubię pająków)
Elle aime la danse. (Ona lubi taniec)
Ils n'aiment pas la danse. (Oni nie lubią tańca)

Uwaga:

Po czasownikach typu aimer (kochać, lubić), adorer (uwielbiać),
détester (nienawidzić), préférer (woleć) zawsze używamy rodzajników
określonych przed rzeczownikami.

Przykłady:

J'adore les glaces. (Uwielbiam lody)
Ils adorent la campagne. (Uwielbiają wieś)
Je préfère la musique classique. (Wolę muzykę klasyczną)
Je déteste le rap. (Nienawidzę rapu)
J'aime les fleurs. (Lubię kwiaty)
Vous préférez les fleurs (Wolicie kwiaty)
Elle préfère la musique classique. (Ona woli muzykę klasyczną)


Ćwiczenia:

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika aimer

1. Elles ..... le français.
2. J'..... aller au cinéma.
3. Mon frère..... les glaces au chocolat. Moi, j'.....les glaces au citron.
4. Ils .....la danse?
5. Non, ils n'..... pas la danse.
6. Qui ..... le chocolat?
7. Pierre ..... la musique classique.
8. Tu ..... aller au cinéma?
9. Elle n'.....pas jouer au tennis.
10. Anne et Claire ..... le café.
11. Ils n'..... pas les animaux.
12. Vous ..... le sport?


2. Przetłumacz podane zdania na język polski, następnie
napisz je w formie przeczącej według wzoru:

J'aime jouer aux échecs
Je n'aime pas jouer aux échecs

1. J'aime travailler.
2. Tu aimes faire du sport.
3. Nous aimons jouer au tennis.
4. J'aime le café.
5. Elle aime jouer aux cartes.
6. J'aime la mer.
7. Vous aimez le chocolat.
8. Ils aiment aller au cinéma.
9. Nous aimons jouer du violon.
10. Tu aimes regarder les films.
11. Vous aimez les glaces.
12. Il aime voyager.


3. Wstaw odpowiedni rodzajnik określony le, la, l', les

1. J'aime ... café. Mon ami préfère ... thé.
2. Vous aimez ... chocolat?
3. Non, nous préférons ... fruits.
4. Tu aimes ... musique?
5. Oui, j'adore ... rock.
6. Tu aimes ... opéra?
7. Tu aimes ... rap aussi?
8. Non, je déteste ... rap.
9. Il aime ... animaux?
10. Non, il n'aime pas ... animaux.
11. Elle aime ... musique classique?
12. Nous n'aimons pas ... café.


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. Nie lubię kawy.
2. Moja mama lubi kwiaty.
3. Uwielbiamy muzykę klasyczną.
4. Mój brat gra na skrzypcach.
5. Piotr nie lubi zwierząt.
6. Uwielbiam lody czekoladowe.
7. Anna lubi grać na gitarze.
8. Lubisz rap?
9. Lubimy grać w szachy.
10. Oni grają na gitarze i na perkusji.
11. Nie lubię grać w karty.
12. Wolę kino.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz