piątek, 18 maja 2012

lekcja 3- liczba mnoga rzeczowników

 Dzisiaj przedstawię Ci liczbę mnogą rzeczowników.

- Liczbę mnogą tworzymy dodając końcówkę "s".

un livre (książka)
des livres (książki)

un stylo (długopis)
des stylos (długopisy)

une fille (dziewczyna)
des filles (dziewczyny)

une carte postale (kartka pocztowa)
des cartes postales (kartki pocztowe)


- W przypadku rzeczowników kończących się na "s", "x" lub "z" w
liczbie pojedynczej, liczba mnoga nie ulega zmianie:

un cas (przypadek)
des cas (przypadki)

un choix (wybór)
des choix (wybory)


- W przypadku rzeczowników zakończonych na "al" lub "au" w liczbie
pojedynczej, liczba mnoga przybiera końcówkę "aux":

un journal (gazeta)
des journaux (gazety)

un tableau (tablica)
des tableaux (tablice)


- W przypadku rzeczowników zakończonych na "eu" w liczbie pojedynczej,
liczba mnoga przybiera końcówkę "eux":

un cheveu (włos)
des cheveux (włosy)

un jeu (gra)
des jeux (gry)


- Siedem rzeczowników zakończonych na "ou" w liczbie mnogiej przybiera
końcówkę "x":
un bijou, des bijoux (klejnot, klejnoty)
un caillou, des cailloux (kamień, kamienie)
un genou, des genoux (kolano, kolana)
un chou, des choux (kapusta, kapusty)
un hibou, des hiboux (sowa, sowy)
un joujou, des joujoux (zabawka, zabawki)
un pou, des poux (wesz, wszy)


- Wiele rzeczowników tworzy liczbę mnogą w sposób nieregularny:

un oeil / des yeux (oko, oczy)


Ćwiczenie 1:
Uzupełnij zdania rzeczownikiem w liczbie mnogiej wg wzoru:

C'est un livre. Ce sont des livres.

C'est un cas. Ce sont des ...
C'est un genou. Ce sont des ...
C'est un tableau . Ce sont des ...
C'est un choix. Ce sont des ...
C'est un stylo. Ce sont des ...
C'est une fille. Ce sont des ...
C'est un journal. Ce sont des ...
C'est un cheveu. Ce sont des ...
C'est un bijou. Ce sont des ...
C'est un cahier. Ce sont des ...
C'est une gomme. Ce sont des ...
C'est un caillou. Ce sont des ...


Ćwiczenie 2:
Uzupełnij zdania rzeczownikiem w liczbie pojedynczej wg wzoru:

Ce sont des livres. C'est un livre.

1. Ce sont des femmes. C'est une ...
2. Ce sont des cartes postales. C'est une...
3. Ce sont des hiboux. C'est un ...
4. Ce sont des règles. C'est une ...
5. Ce sont des trousses. C'est une ...
6. Ce sont des cas. C'est un ...
7. Ce sont des garçons. C'est un ...
8. Ce sont des villes. C'est une ...
9. Ce sont des journaux. C'est un ...
10. Ce sont des genoux. C'est un ...
11. Ce sont des filles. C'est une ...


Ćwiczenie 3:
Przetłumacz zdania na język francuski. Pamiętaj o odpowiednim
rodzajniku określonym lub nieokreślonym.

1. To są książki.
2. To są kartki pocztowe Marka.
3. To są gazety Moniki.
4. To są gry.
5. To są piórniki Piotra.
6. To jest książka Katarzyny.
7. To jest gazeta.
8. To są sowy.
9. To są dziewczyny.
10. To są tablice.


Ćwiczenie 4:
Wstaw odpowiednio C'est... lub Ce sont... Przetłumacz otrzymane zdania
na język polski.

1...........une fille.
2...........un cas.
3...........des cailloux.
4...........des cas.
5............un bijou.
6............des filles.
7............des bijoux.
8............un caillou.
9............un choix.
10..........une carte postale.
11..........des journaux.
12..........des choix.
13..........un tableau.
14..........des cartes postales.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz