niedziela, 27 maja 2012

Lekcja 8- przeczenia w języku francuskim

Dzisiejsza lekcja będzie o przeczeniu w języku francuskim.

Otóż przeczenie składa się z partykuły przeczącej ne występującej
przed czasownikiem oraz przysłówka przeczenia pas po czasowniku:

- ne czasownik pas

Je suis polonais. (Jestem Polakiem)

Je ne suis pas polonais (Nie jestem Polakiem)

Nous sommes français. (Jesteśmy Francuzami)

Nous ne sommes pas francais. (Nie jesteśmy Francuzami)


W przypadku gdy czasownik rozpoczyna się od samogłoski lub h niemego
pierwszy człon przeczenia ne przybiera formę n'

n'...pas

Il est belge. (On jest Belgiem)

Il n'est pas belge. (On nie jest Belgiem)

Elle est canadienne. (Ona jest Kanadyjką)

Elle n'est pas canadienne. (Ona nie jest Kanadyjką)


Ćwiczenia

1. Napisz podane zdania w formie przeczącej.

1) Il est polonais.
2) Nous habitons en France.
3) Vous êtes étudiants.
4) Pierre est grand et beau.
5) Anne aime le tennis.
6) Nous parlons espagnol.
7) Il est rouge.
8) Le stylo est bleu.
9) La trousse est orange.
10) Je m'appelle Anne.


2. Przetłumacz podane zdania na język polski.

Je ne parle pas français. Je parle anglais.
Tu t'appelles Pierre? Non. Je m'appelle Martin.
Il n'est pas grand. Il est petit.
Vous êtes serveur? Non, je ne suis pas serveur. Je suis barman.
Marie parle espagnol? Non, elle ne parle pas espagnol.
Il habite en France? Non. Il n'habite pas en France.
Il est médecin? Non, il n'est pas médecin. Il est professeur.
C'est un mécanicien? Non, ce n'est pas un mécanicien.
Elle ne travaille pas. Elle est étudiante.
Nous n'habitons pas en France.


3. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. Anna jest Francuzką? Nie, ona jest Hiszpanką.
2. Mówisz po angielsku? Nie mówię po angielsku.
3. Pan jest lekarzem? Nie, nie jestem lekarzem.
4. To jest książka Piotra? Nie, to nie jest książka Piotra.
5. On pracuje? Nie, on nie pracuje.
6. Mieszkasz w Polsce? Nie, nie mieszkam w Polsce.
7. Anna jest wysoka? Nie, ona nie jest wysoka.
8. Paweł jest przystojny? Nie, on nie jest przystojny.


4. Ułóż zdania z podanych elementów.

a) français / ne / nous / sommes / pas

b) est / canadienne / elle / n' / pas

c) n' / étudiant / Pierre / est / pas

d) pas / parlons / ne / anglais / nous

e) en / habite / n' / je/ pas / Pologne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz