czwartek, 24 maja 2012

lekcja 6- odmiana czasowników i grupy w czasie teraźniejszym

Dzisiaj przedstawię Ci odmianę czasowników I grupy w czasie teraźniejszym.

1. I grupa czasowników:
Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er
takie jak: habiter, aimer, adorer, étudier, jouer, danser....

końcówki: przykład:

-ER JOUER - grać

je -E je joue ja gram
tu -ES tu joues ty grasz
il -E il joue on gra
elle -E elle joue ona gra

nous -ONS nous jouons my gramy
vous -EZ vous jouez wy gracie
ils -ENT ils jouent oni grają
elles -ENT elles jouent one grają


Parler (mówić)

Je parle français. (ja mówię po francusku)
Tu parles anglais. (ty mówisz po angielsku)
II parle russe. (on mówi po rosyjsku)
Elle parle espagnol (ona mówi po hiszpańsku)
On parle polonais (mówi się po polsku)

Nous parlons italien (my mówimy po włosku)
Vous parlez. chinois. (wy mówicie po chińsku)
Ils parlent allemand (oni mówią po niemiecku)
Elles parlent portugais (one mówią po portugalsku)

Niektóre czasowniki I grupy w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego podlegają
pewnym modyfikacjom.

Przykładem takich modyfikacji mogą być modyfikacje w pierwszej, drugiej, trzeciej osobie
liczby pojedynczej oraz w trzeciej osobie liczby mnogiej.

czasownik s'appeler:

s'appeler (nazywać się)

j'appelle
tu appelles
il appelle
nous appelons
vous appelez
ils appellent

Jak możemy zauważyć, przed niewymawianą sylabą podwaja się „l”.

Innym przykładem podwojenia spółgłoski jest czasownik jeter

jeter (rzucać)

je jette
tu jettes
il jette
nous jetons
vous jetez
ils jettent

Oprócz podwojenia spółgłoski możemy zaobserwować również zmianę e na è, tak jak w
przypadku czasownika se promener

se promener (spacerować, przechadzać się)

je me promène
tu te promènes
il se promène
nous nous promenons
vous vous promenez
ils se promènent

zamiana é na è, tak jak w przypadku czasownika préférer:

préférer (woleć, preferować)

je préfère
tu préfères
il préfère
elle préfère

nous préférons
vous préférez
ils préfèrent
elles préfèrent

zamiana y na i, jak w przypadku czasownika envoyer

envoyer (wysyłać)

j'envoie
tu envoies
il envoie
elle envoie

nous envoyons
vous envoyez
ils envoient
elles envoient


Ćwiczenia:

1. Wpisz odpowiednią formę czasownika grupy I.

1. Pierre ............. (parler) français.
2. Nous ............. (habiter) en Pologne.
3. Ils .............(jouer) de la guitare.
4. Nous .............(travailler).
5. Elles .............(parler) espagnol.
6. Il .............(téléphoner)
7. Nous ....... (aimer) la musique classique.
8. Je .............(jouer) au tennis.
9. Vous ....... (habiter) en France?
10. Tu .............(habiter) en Espagne?


2. Wpisz odpowiedni zaimek osobowy w funkcji podmiotu: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles

1. ....travaillons en France.
2. ....jouez au foot.
3. ....habitent en Pologne.
4. ....parles espagnol? Non, .... parle français.
5. ....aiment le foot? Non, .... .aiment le tennis.


3. Wpisz odpowiednią formę czasownika. Pamiętaj o nieregularnościach.

Tu ........(envoyer)
Je ....... (jeter)
Nous .........(apercevoir)
Vous .......(appeler)
Tu ........( préférer)
Nous ........(promener)
Vous ..........(préférer)
Ils .........(envoyer)
Elles .......(jeter)
Nous ...........(préférer)


4. Przetłumacz podane zdania na język francuski.

1. One mówią po niemiecku.
2. Ja mówię po francusku.
3. W Polsce mówi się po polsku.
4. Mówi Pan po angielsku? Tak. Mówię po angielsku.
5. Ona mówi po rosyjsku.
6. On mówi po hiszpańsku i po francusku.
7. My mówimy po włosku i po portugalsku.
8. On nazywa się Jan. Mówi po polsku.
9. Jak się nazywasz?
10. Nazywam się Carmen. Mówię po hiszpańsku.

1 komentarz:

 1. Czasownik s'appeler jest źle odmieniony. Jest to czasownik zwrotny, dlatego powinno być tak:
  je m'appelle
  tu t'appelles
  il/elle s'appelle
  nous nous appelons
  vous vous appelez
  ils/elles s'appellent

  OdpowiedzUsuń